Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Administrowanie Kadrami

Administrowanie Kadrami
 • Prowadzenie dla każdego pracownika  akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa statystyki zatrudnienia, obejmującej m.in.: dane osobowe pracownika, historię zatrudnienia, zwolnienia lekarskie, zestawienia wykorzystania urlopów, zestawienia urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, zestawienia wszelkich innych płatnych i bezpłatnych nieobecności, informacji o okresowych badaniach lekarskich i szkoleniach BHP
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz wymaganej prawem dokumentacji zatrudnienia związanej z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • Ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, tj.: wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, okresu wypowiedzenia
 • Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracowników m.in. BHP, badań lekarskich, zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS oraz zgłaszania zmian
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych
 • Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Sporządzanie standardowych raportów kadrowych
 • Monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnieniem pracowników, m. in.: rozwiązania umowy o pracę, nabycia nowych uprawnień, upływu ważności badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP, przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych
 • Przygotowywanie standardowych sprawozdań do GUS (Z-02, Z-05, Z-06)
 • Kontakt z PIP, ZUS, GUS
 • Informowanie o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych oraz udzielania pomocy w wypełnianiu wymogów prawnych
Zobacz także
1 stycznia 2019

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT Krótszy termin na ulgę na złe długi Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata. Nowe regulacje dotyczące bonów Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie uzależniono […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT Praca członków rodziny – kosztem podatkowym Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika. Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały budowlane, urządzenia […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w CIT Obniżona stawka CIT – 9 %, sprawdź czy możesz z niej skorzystać Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatników CIT, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku 1,2 mln Euro. W takim przypadku, stawka CIT zamiast dotychczasowych 19%, wyniesie 9%. Dokumentacja cen transferowych – w nowym wydaniu Od 1 stycznia obligatoryjne jest sporządzanie w dokumentacji lokalnej […]

Czytaj więcej