Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Fioletowy" Jacek Żwiryn 2011

Alicja Kamińska Menedżer ds. administracyjnych, prawnik w TAAC Solutions

Alicja Kamińska

Prawnik administratywista w TAAC Solutions. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizuje się w obsłudze cudzoziemców w zakresie prawnej legalizacji pobytu i pracy. Zajmuje się pozyskiwaniem, m.in.: zezwoleń na pracę, ich przedłużaniem, zezwoleń na pobyt oraz obsługą procesów administracyjnych przed NFZ, ZUS oraz innymi organami administracji.

Posługuje się płynnie językiem polskim i angielskim.

Kluczowi członkowie zespołu