Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Anna Bugajska Samodzielna Księgowa w TAAC Solutions

Anna Bugajska

Samodzielna księgowa w TAAC Solutions (Certyfikat księgowy nr 45951/2010 wydany przez Ministerstwo Finansów). Absolwentka Wydziału Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej i finansowej przedsiębiorstw. Pracowała m.in. jako Kierownik Referatu Administracyjno-Finansowego w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu oraz jako Księgowa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Posługuje się płynnie językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Kluczowi członkowie zespołu