Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Administrowanie płacami

Administrowanie płacami
 • Prowadzenie administracji płac dla osób współpracujących z klientem na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w pełnej zgodności z wymogami prawnymi i przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społecznego
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i świadczeń dodatkowych
 • Naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Przygotowywanie list płac według schematu organizacyjnego klienta
 • Przygotowywanie oraz, jeżeli wymagane, wczytywanie na subkonto płacowe klienta poleceń przelewu wynagrodzeń netto należnych pracownikom
 • Przygotowanie zbiorczych danych płacowych dla księgowości w formacie TAAC
 • Sporządzanie i udostępnianie pasków płacowych dla pracowników  w formie elektronicznej poprzez Portal Pracowniczy
 • Przygotowywanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS w zakresie wymaganym przepisami prawa
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta w formie elektronicznej deklaracji dotyczących miesięcznych wpłat DEK-I-O do PFRON
 • Zapewnienie wsparcia w przypadku kontroli organów administracji państwowej (ZUS, US)
 • Zapewnienie współpracy z audytorami
 • Sporządzanie i dostarczania w formie elektronicznej rocznych deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R do stosownych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie i dostarczanie formularzy PIT-11, oraz IFT-1R pracownikom w formie elektronicznej
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR łącznie z ich drukowaniem, podpisywaniem, dostarczeniem do klienta oraz wysyłką w formie e-deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego
Zobacz także
1 stycznia 2019

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT Krótszy termin na ulgę na złe długi Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata. Nowe regulacje dotyczące bonów Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie uzależniono […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT Praca członków rodziny – kosztem podatkowym Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika. Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały budowlane, urządzenia […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w CIT Obniżona stawka CIT – 9 %, sprawdź czy możesz z niej skorzystać Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatników CIT, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku 1,2 mln Euro. W takim przypadku, stawka CIT zamiast dotychczasowych 19%, wyniesie 9%. Dokumentacja cen transferowych – w nowym wydaniu Od 1 stycznia obligatoryjne jest sporządzanie w dokumentacji lokalnej […]

Czytaj więcej