Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT

Praca członków rodziny – kosztem podatkowym

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika.

Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł

Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku w okresie 3 lat, od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia.

Nowa ulga mieszkaniowa

Od 1 stycznia dotychczasowy termin 2 lat zostaje wydłużony do 3 lat. Podatnik będzie miał więcej czasu aby przeznaczyć dochód ze zbycia nieruchomości, na cele mieszkaniowe.

Podatnik szybciej rozliczy stratę

Od 1 stycznia 2019, podatnik będzie miał możliwość rozliczenia jednorazowej straty do maksymalnej wysokości 5 mln zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczenia w pozostałych latach (5 lat) – w każdym z lat nie może przekroczyć 50 % wysokości straty.

Mały podatnik – podwyższony limit

Od nowego roku, podwyższony zostaje limit uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika. Status ten mogą uzyskać podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim równowartości 2 mln Euro.

Exit Tax – nie tylko przy wyprowadzce z Polski

Od 1 stycznia 2019 wprowadzony zostaje podatek od niezrealizowanych zysków w przypadku alokacji majątku zagranicę i zmianie rezydencji podatkowej. Podatek w wysokości 19 % dotyczyć może także polskich obywateli, których centrum interesów gospodarczych jest w Polsce (opodatkowanie od całości dochodów). Opodatkowanie dotyczy zarówno udziałów w osobowych spółkach handlowych jak i papiery wartościowe czy instrumenty finansowe. Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku (ustalana na dzień jego przeniesienia) ponad  jego wartość podatkową.

Danina solidarnościowa

Wprowadzana danina w wysokości 4 % obejmie wszystkie osoby fizyczne, osiągające ponad 1 mln zł dochodu podatkowego. Pierwszy raz, deklarację podatnicy złożą za 2019, w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Zmiany w leasingu, najmie samochodów

Zostaje wprowadzony limit kosztów (75 %) jakie można rozliczyć z tytułu wydatków eksploatacyjnych przy samochodzie używanym dla celów prywatno-służbowych. Niektóre formy leasingu aut nie będą korzystać z tego limitu.

Podwyższony zostaje limit amortyzacji, dla samochodów spalinowych do kwoty 150 000 zł. Umowy leasingu zawarte przed 2019 uprawniają do rozliczania na zasadach z roku 2018.

Dokumentacja cen transferowych

Od kilku lat zakres, limity oraz treść dokumentacji podatkowe ulega zmianom. Od nowego roku, podatnicy powinni zwracać uwagę na nowe limity wartości transakcji (najniższy – 2 000 000 zł) jak i wymogi dotyczące analizy porównawczej i zgodności.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji może wystąpić w przypadku pożyczki, aportu, refaktury a także innej transakcji pomiędzy osobą fizyczną a spółką, w której osoba ta pełni jakąkolwiek funkcje.

Do 30 września 2019 r. należy przedłożyć oświadczenie do organu podatkowego o istnieniu bądź braku obowiązku sporządzenia dokumentacji do cen transferowych.

W czym TAAC Solutions może Państwa wesprzeć?

Jeżeli Państwa usługi związane są z powstaniem potencjalnego obowiązku ewidencyjnego lub podatkowego w PIT, jesteśmy do Państwa dyspozycji – wyjaśnimy wprowadzane zmiany oraz możliwy skutek nowych przepisów dla osób fizycznych (zarówno obywateli jak i cudzoziemców).

TAAC Solutions informuje także klientów, jakie czynności i transakcje dokonywane przez klienta wymagają zapłaty podatku a kiedy istnieje możliwość zastosowania ulgi czy zwolnienia podatkowego.

Od wielu lat, doradzamy podatnikom i prowadzimy ich interesy w Polsce i zagranicą. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych doradców podatkowych, specjalistów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy Państwa do kontaktu:

aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

rafal.bernat@taacsolutions.pl

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w PIT od stycznia 2019

Zobacz także
1 stycznia 2019

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT Krótszy termin na ulgę na złe długi Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata. Nowe regulacje dotyczące bonów Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie uzależniono […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w CIT Obniżona stawka CIT – 9 %, sprawdź czy możesz z niej skorzystać Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatników CIT, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku 1,2 mln Euro. W takim przypadku, stawka CIT zamiast dotychczasowych 19%, wyniesie 9%. Dokumentacja cen transferowych – w nowym wydaniu Od 1 stycznia obligatoryjne jest sporządzanie w dokumentacji lokalnej […]

Czytaj więcej
15 grudnia 2017

Nowe przepisy VAT w Szwajcarii

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w podatku VAT na terytorium Szwajcarii. Zmiany spowodują obowiązek rejestracji do VAT dla wielu przedsiębiorców.

Czytaj więcej