Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011
Oferta

Doradztwo biznesowe

Prawo korporacyjne, handlowe i prawo pracy to, oprócz podatków i księgowości, dziedziny, w których na bieżąco doradzamy naszym klientom. Podejmujemy się różnorodnych, nietypowych i innowacyjnych wyzwań. Przedstawiamy naszym klientom różne możliwości działania, ponieważ jesteśmy kreatywni i odpowiedzialni. Pracując dla inwestorów zagranicznych przedstawiamy im specjalnie dopasowane do ich potrzeb opcje wejścia na rynek Polski, dzięki którym będą mogli realizować zamierzone cele. Nasi prawnicy ściśle współpracują z ekspertami podatkowymi, dzięki czemu usługi TAAC Solutions zapewniają kompleksowe i wielowymiarowe podejście do biznesu.

Zdjęcie Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wyboru optymalnej formy
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wyboru optymalnej formy
 • Sporządzanie, opiniowanie umów, uchwał i regulaminów
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Zakładanie działalności gospodarczej (wybór formy prawnej i sposobu opodatkowania, pomoc w rejestracji firmy)
 • Doradztwo w przedmiocie wyboru optymalnej formy prawnej działalności, dostosowanej do jej charakteru, celów gospodarczych, zakresu odpowiedzialności i możliwości finansowych klienta
 • Kompleksowe doradztwo podatkowe i optymalizacyjne działalności
Zdjęcie Prawo Korporacyjne
Prawo Korporacyjne
 • Przygotowanie projektów, prowadzenie negocjacji oraz weryfikowanie umów handlowych, a także wszelkich innych umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym
 • Pomoc prawna przy tworzeniu nowych spółek i przekształceniach istniejących, a także przy ich rozwiązywaniu, likwidacji i restrukturyzacji
 • Bieżące doradztwo na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów
 • Organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przygotowywanie projektów uchwał i innych wewnętrznych aktów spółki
 • Reprezentowanie w postępowaniach rejestracyjnych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Audyty korporacyjne
 • Wdrożenia zasad ładu korporacyjnego
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek oraz odpowiedzialności samych spółek
Zdjęcie Prawo Pracy
Prawo Pracy
 • Bieżące doradztwo w zakresie spraw pracowniczych
 • Przygotowywanie umów pracowniczych
 • Kontrakty menedżerskie
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Reprezentowanie w sporach pracowniczych

Poznaj nasze pozostałe usługi