Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Podatkowo-prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Szwajcarsko-Polska Izba Gospodarcza
Podatkowo-prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Aleksandra Serafin wystąpiła w roli prelegentki podczas seminarium dla firm członkowskich Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej „Podatkowo-prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce„.

Podczas spotkania zostały omówione następujące kwestie:

  • Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe pojęcia, wjazd cudzoziemców na terytorium RP, niezbędne dokumenty, procedury wizowe, formy umów z cudzoziemcami, studenci,
  • Różnice w zatrudnianiu pracowników z Unii Europejskiej i obszaru EOG oraz z państw trzecich,
  • Procedura uzyskiwania zezwoleń na pracę różnego typu (zezwolenia na pracę typu od A do E, Niebieska Karta UE), wysokość opłat, czas trwania procedury,
  • Kwestia odmowy wydania zezwolenia i cofnięcia wydanego zezwolenia,
  • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca.

Link do wydarzenia: http://www.swisschamber.pl/wydarzenie.php?id_imprezy=604

Zobacz także
5 kwietnia 2018

Uzyskiwanie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce

5 kwietnia 2018 r. Aleksandra Serafin przeprowadziła szkolenie dla prawników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) dotyczące uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę w Polsce. Wśród omówionych tematów znalazły się: jakie akty prawne regulują uzyskiwanie zezwoleń co składa się na legalny pobyt i pracę na terenie RP typy zezwoleń na pracę terminy załatwiania spraw wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego terminy załatwiania spraw – rzeczywistość który cudzoziemiec jest zwolniony […]

Czytaj więcej
30 września 2016

Zarządzanie personelem w Centrach Usług Wspólnych. Strategie rekrutacji, systemy motywacyjne, współpraca lokalna.

Aleksandra Serafin wystąpiła w charakterze prelegentki Prelegentka konferencji organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita "Zarządzanie personelem w Centrach Usług Wspólnych".

Czytaj więcej