Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

КАДРОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

КАДРОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
 • Ведение личного дела каждого работника в соответствии с требованиями трудового законодательства
 • Ведение кадровой статистики в соответствии с требованиями законодательства, включающей в себя персональные данные работника, историю трудовой деятельности, больничные листы, сведения об использованных отпусках, декретных отпусках и отпусках по уходу за ребенком, всех прочих оплачиваемых и не оплачиваемых отсутствиях на работе, информацию о периодических медицинских осмотрах и инструктажах по технике безопасности и гигиены труда
 • Подготовка трудовых договоров и предусмотренных законодательством документов о трудовой деятельности, связанных с заключением, изменением условий и прекращением трудовых договоров
 • Установление предусмотренных законодательством прав работников, а именно: продолжительности очередных, внеочередных, декретных отпусков и отпусков по уходу за ребенком, сроков предупреждения о прекращении трудового договора
 • Ведение перечня документов, отсутствующих в личном деле работника, в частности, по технике безопасности и гигиене труда, прохождению медосмотров, постановке на учет и снятию с учета в Управлении социального страхования РП работников и членов их семей, а также уведомлений об изменениях
 • Постановка на учет и снятие с учета работников, работающих по гражданско-правовым договорам
 • Оформление справок о трудоустройстве для работников
 • Составление стандартных кадровых отчетов
 • Мониторинг важных дат, связанных с регулированием труда работников, в частности, даты расторжения трудового договора, наделения новыми правами, истечения срока действия заключений по результатам медосмотра, прохождения инструктажа по технике безопасности, подготовка бланков заявлений
 • Подготовка стандартных отчетов для Главного статистического управления РП (Z-02, Z-05, Z-06)
 • Осуществление контактов с Государственной инспекцией труда, Управлением социального страхования, Главным статистическим управлением РП
 • Информирование об основных изменениях польского трудового законодательства, касающихся кадровых вопросов, и оказание помощи в соблюдении требований законодательства
Zobacz także
1 stycznia 2019

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT Krótszy termin na ulgę na złe długi Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata. Nowe regulacje dotyczące bonów Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie uzależniono […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT Praca członków rodziny – kosztem podatkowym Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika. Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały budowlane, urządzenia […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w CIT Obniżona stawka CIT – 9 %, sprawdź czy możesz z niej skorzystać Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatników CIT, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku 1,2 mln Euro. W takim przypadku, stawka CIT zamiast dotychczasowych 19%, wyniesie 9%. Dokumentacja cen transferowych – w nowym wydaniu Od 1 stycznia obligatoryjne jest sporządzanie w dokumentacji lokalnej […]

Czytaj więcej