Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenia)

Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenia)
  • Reprezentowanie pracodawcy przed Wojewodą w sprawach wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
  • Składanie dokumentów i wniosków dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE
  • Składanie dokumentów i wniosków dotyczących udzielania zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy na terytorium RP
  • Udzielanie wszelkich informacji oraz składania oświadczeń i wyjaśnień, w tym również oświadczeń woli także po wydaniu zezwolenia
  • Odbiór decyzji administracyjnych
  • Reprezentowanie pracodawcy w sprawach o uchylenie i zmianę zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę
  • Wnoszenie odwołań, zażaleń lub skarg na wydane postanowienia i decyzje do organów administracyjnych wyższej instancji oraz sądów administracyjnych
Zobacz także
1 stycznia 2019

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT Krótszy termin na ulgę na złe długi Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata. Nowe regulacje dotyczące bonów Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie uzależniono […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT Praca członków rodziny – kosztem podatkowym Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika. Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały budowlane, urządzenia […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w CIT Obniżona stawka CIT – 9 %, sprawdź czy możesz z niej skorzystać Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatników CIT, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku 1,2 mln Euro. W takim przypadku, stawka CIT zamiast dotychczasowych 19%, wyniesie 9%. Dokumentacja cen transferowych – w nowym wydaniu Od 1 stycznia obligatoryjne jest sporządzanie w dokumentacji lokalnej […]

Czytaj więcej