Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

PIT

PIT
  • Bieżące doradztwo podatkowe (compliance) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Rozliczanie pracowników nierezydentów i dochodów z pracy zagranicą
  • Doradztwo w zakresie powstania obowiązku podatkowego w PIT na terytorium RP
  • Efektywne podatkowo modele wynagrodzeń dla kadry kierowniczej i pracowników wyższego szczebla
  • Doradztwo podatkowe i wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji programów opcji pracowniczych
  • Doradztwo dla pracodawców, obejmujące kwestie związane z oddelegowaniem polskich pracowników do pracy za granicą oraz zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
  • Przygotowywanie instrukcji dla płatników PIT w zakresie prawidłowego i terminowego wywiązywania się przez nich z obowiązków nałożonych przez prawo
  • Doradztwo w zakresie innych obciążeń publicznoprawnych, takich jak ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zobacz także
1 stycznia 2019

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT Krótszy termin na ulgę na złe długi Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata. Nowe regulacje dotyczące bonów Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie uzależniono […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT Praca członków rodziny – kosztem podatkowym Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika. Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały budowlane, urządzenia […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w CIT Obniżona stawka CIT – 9 %, sprawdź czy możesz z niej skorzystać Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatników CIT, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku 1,2 mln Euro. W takim przypadku, stawka CIT zamiast dotychczasowych 19%, wyniesie 9%. Dokumentacja cen transferowych – w nowym wydaniu Od 1 stycznia obligatoryjne jest sporządzanie w dokumentacji lokalnej […]

Czytaj więcej